Dåpsbilder av "Ofoten", "Rødøyløven" og "Salten"
av Bjørn Ottosen

Trillingene til Stavangerske fra 1990
bilder fra Jan B/Stavangerske delt av Harald Oanes

Åpningen av Strandkaiterminalen i 1980
av Harald Sætre

Tre generasjoner Fylkesbåter i Bergen
av Sigvard Madsen